Czytajmy tygodnik “Niedziela”

Szczęść Boże,

W związku z  trudną sytuacją, jakiej aktualnie doświadcza Tygodnik Katolicki Niedziela, na prośbę Redakcji przekazuję sposób, w jaki można kupić Niedzielę, nie wychodząc  z domu.

Więcej informacji w filmie: 
https://www.youtube.com/watch?v=vl9Cxf6IF74

oraz na stronie:

e.niedziela.pl

Zachęcam do owocnej lektury!

ks. Bogusław Nagel