Powrót do Diecezje

Diecezja Kaliska

Dnia 22.08.2016 roku, JE Ksiądz Biskup Edward Janiak ustanowił Opiekuna Duchowego

Apostolatu Modlitwy za Kapłanów Margaretka w Diecezji Kaliskiej. Został nim:

Ks. dr Łukasz Pondel

Ojciec Duchowny WSD w Kaliszu

Ul. Złota 144, 62-800 Kalisz

tel. 793 793 942

kalisz [at] apostolatmargaretka.pl

pondelos [at] op.pl