Powrót do Diecezje

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA

W Archidiecezji Warmińskiej, dzięki nominacji biskupa,

Opiekunem Apostolatu Margaretka jest:

ks. dr Michał Kuciński

Ojciec Duchowny WSD w Olsztynie
St. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

amhaarec@onet.pl
tel. 515 498 350