Powrót do Diecezje

Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Brak wyznaczonego przez Księdza Biskupa

Opiekuna duchowego Apostolatu Margaretka w diecezji.

Osoby chętne do współpracy w rozwoju Apostolatu
proszone są o kontakt z Opiekunem Krajowym:

ks. dr Bogusław Nagel

opiekun@apostolatmargaretka.pl
tel. 605 990 239


Zamawianie materiałów
(blankietów, koronek, pamiątek dla kapłana itp.):

  Małgorzata Kuś:

    malgorzatakus@poczta.fm
tel. 506 653 823