II Diecezjalne spotkanie Apostolatu Margaretka diecezji sandomierskiej