Zgłoszenie Margaretek online

  ZGLASZAJACY

  I. DIECEZJA

  Proszę wybrać diecezję, w której mieszkają osoby modlące się w margaretce, ewentualnie osoba dokonująca zgłoszenia.

  Jeżeli Margaretka rejestrowana jest z zagranicy, proszę wybrać kraj:

  II. DANE KAPŁANA

  Proszę podać imię i nazwisko kapłana (diakona, kleryka) za którego modli się margaretka.

  Wybierz tytuł:

  Imię i nazwisko kapłana:

  III. DATA POWSTANIA MARGARETKI

  Proszę podać datę założenia margaretki. Wymagane jest podanie przynajmniej roku jej powstania.

  Rok:

  Miesiąc:

  Dzień:

  IV. OSOBA ZGŁASZAJĄCA

  Imię:

  Nazwisko:

  ADRES E-MAIL OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

  POTWIERDŹ ADRES MAILOWY:

  Rok urodzenia

  Parafia

   

  Adres zamieszkania*

  Telefon*

  V. INFORMACJE DODATKOWE*

  Dodatkowe informacje, np. Imiona i nazwiska modlących się osób

  Niedziela

   

  Poniedziałek

   

  Wtorek

   

  Środa

   

  Czwartek

   

  Piątek

   

  Sobota

   

  Inne informacje dodatkowe:

  * - pole niewymagane

  Informacje:
  Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” i nie będą nikomu przekazywane.
  Podany adres mailowy zostanie dodany do bazy Newslettera, z otrzymywania którego można zawsze zrezygnować.