Zgłoszenie Margaretek online

  I. DIECEZJA
  Proszę wybrać diecezję, w której mieszkają osoby modlące się w margaretce, ewentualnie osoba dokonująca zgłoszenia.

  Jeżeli Margaretka rejestrowana jest z zagranicy, proszę wybrać kraj:

  II. DANE KAPŁANA
  Proszę podać imię i nazwisko kapłana (diakona, kleryka) za którego modli się margaretka.

  Wybierz tytuł:

  Imię i nazwisko:

  III. DATA POWSTANIA MARGARETKI
  Proszę podać datę założenia margaretki. Wymagane jest podanie przynajmniej roku jej powstania.

  Rok:

  Miesiąc:

  Dzień:

  IV. OSOBA ZGŁASZAJĄCA

  Imię:

  Nazwisko:

  ADRES E-MAIL OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:


  POTWIERDŹ ADRES MAILOWY:

  Rok urodzenia
  Parafia
  Adres zamieszkania*
  Telefon*

  V. INFORMACJE DODATKOWE*
  Dodatkowe informacje, np. Imiona i nazwiska modlących się osób
  Niedziela
  Poniedziałek
  Wtorek
  Środa
  Czwartek
  Piątek
  Sobota

  Inne informacje dodatkowe:

  * - pole niewymagane

  Informacje:
  Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” i nie będą nikomu przekazywane.
  Podany adres mailowy zostanie dodany do bazy Newslettera, z otrzymywania którego można zawsze zrezygnować.