Powrót do Diecezje

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska

W Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, dzięki nominacji Księdza Biskupa,

Odpowiedzialnym za Margaretki jest:

 

Ks. Łukasz Kolasa

par. św. Brata Alberta

Dembowskiego 24, 22-400 Zamość

tel. 513 731 430,

kol2702@wp.pl